Để thuận lợi trong việc truy cập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa, công dân chỉ thực thục hiện quét mã QR từ camera điện thoại./.