Thực hiện Công văn số 1698/UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về khẩn trương triển khai công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, Ban, Ngành liên quan và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện, Sở GDĐT, Phòng GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

3. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị mình: 

- Lập danh sách theo dõi, nắm bắt các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị đi, về Khánh Sơn từ các địa phương khác trong dịp nghỉ hè; 

- Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên hạn chế đi đến vùng đang có dịch; yêu cầu những người trở về từ các vùng dịch, phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định hướng dẫn của ngành y tế.

 - Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở khi phát hiện các trường hợp đi, về từ vùng có dịch để khẩn trương xử lý, cách ly theo quy định.